new6.jpg

 

    קורס נפחות בסיסי
 

מטרת הקורס היא להקנות לתלמיד/ה ידע בסיסי בנפחות קלאסית תוך כדי שימוש בכלי נפחות מסורתיים. מעבר להרחבת אופקים והנאה ידע זה יאפשר לתלמיד/ה בסיום הקורס, לבצע פרויקטיי נפחות בצורה עצמאית אצלי בסדנה או בבית.

הקורס כולל כללי בטיחות, רקע תיאורטי בתחום הנפחות ומטלורגיה של הברזל, שיטות עבודה ארגונומיות ויעילות, שיטות חימום, שימוש נכון בכלי עבודה וכמובן תרגול ועבודה מעשית ליצירת חפצים שונים.  בסיום הקורס יקבל התלמיד/ה תעודת השתתפות ואת החפץ מעשה ידיו.


כללי       

  • כח פיזי אינו מגבלה והקורס מיועד לנשים וגברים בני 14 ומעלה. 

  • כל תלמיד/ה יעבוד על סדן וכלים ייעודיים אישיים.

  • הקורס מוגבל למספר מועט של תלמידים לאפשר יחס אישי.

  • הקורס כולל סה"כ  28 שעות במהלך
    7 מפגשים בני 4 שעות. 

  • מפגש מס 8 הינו מפגש בונוס בו התלמיד\ה יוכל ליישם את הנלמד לפרוייקט אישי לפי בחירה

  • עלות הקורס 2250 שח

  • בסיום הקורס, במפגש נוסף  יוכל התלמיד/ה ליישם את כל הטכניקות שנלמדו ליצירת פרויקט אישי לפי בחירה. מחיר מפגש זה בעלות מופחתת.

1.jpg

השאירו פרטים למידע והזמנת קורסים