Search

מבוא למטלורגיה של סכינים


מבוא למטלורגיה של סכינים

אמנון גרינשפן - יולי 2020

חיברתי את המאמר כהקדמה להבנה בסיסית של מטלורגיה של להבי סכינים. מטלורגי ה של סכינים הינו נושא מורכב הדורש ידע במדע החומרים ולכן ניסיתי לפשט ככול הניתן כדי שיהיה מובן גם לחובבי סכינים ללא רקע מעמיק בתחום .

פרק א – מרכיבים בסיסיים של פלדה לסכינים

נקודת ההתחלה ללהב הינו פלדה פחמנית. לפלדה זאת יש תכונות מטלורגיות מאד מעניינות המאפשרת למכין הסכינים להגיע לביצוע ים טובים בהתאם ליעוד הסכין .

מה שדרוש כדי להכין פלדה לסכין היא סגסוגת של ברזל ופחמן. אולם עם השנים התברר שתוספת אלמנטים נוספים לסגסוגת יכולה לשפר משמעותית את החוזק (strength) או קשיות (hardness) הלהב.

אולם לתוספת של אלמנטים מסוימים יש יתרונות וגם חסרונות. לדוגמה סגסוגות מסוימות יקשו את הפלדה אבל גם יגרמו לה להיות יותר שבירה כלומר חוזק הלהב בא על חשבון הקשיות ולהיפך. נקודה זאת היא קריטית להבנה ומשפיעה על בחירת הפלדה המתאימה ליעוד הסכין.


מבוא למטלורגיה של סכינים
.pdf
Download PDF • 964KB

26 views0 comments

Recent Posts

See All