top of page
Search

מבוא למטלורגיה של סכינים

Updated: Jun 6, 2022


מבוא למטלורגיה של סכינים

אמנון גרינשפן - יולי 2020

חיברתי את המאמר כהקדמה להבנה בסיסית של מטלורגיה של להבי סכינים. מטלורגי ה של סכינים הינו נושא מורכב הדורש ידע במדע החומרים ולכן ניסיתי לפשט ככול הניתן כדי שיהיה מובן גם לחובבי סכינים ללא רקע מעמיק בתחום .מבוא למטלורגיה של סכינים
.pdf
Download PDF • 964KB

85 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page