Search

הכל בגלל מסמר קטן

Updated: Nov 18, 2020

במאמר קצר זה ריכזתי נושאים שונים הקשורים למסמרים, החל מההיסטוריה של המסר וחשיבותו לאנושות, שיטות לייצור מסמרים בתקופות שונות, שימושים שונים וסיפורים ואמרות הקשורות למסמרים. המקורות בעיקר מהאינטרנט וחלק מידע אישי. For want of a nail, the shoe was lost; For want of the shoe, the horse was lost; For want of the horse, the rider was lost; For want of the rider, the battle was lost; For want of the battle, the kingdom was lost; And all for the want of a horseshoe nail. או בעברית ע"פ אותו רעיון של "אפקט הפרפר" לפי מילים של נעמי שמר: מפרסתו הימנית של סוס קרבות דוהר בבוקר צח וזיווני נפל פתאום מסמר הכל בגלל מסמר קטן הכל בגלל מסמר אז פרסתו הימנית של סוס קרבות דוהר נפלה גם היא נפלה גם היא כנפול אותו מסמר הכל בגלל מסמר קטן... צלע על רגל ימנית אז סוס קרבות דוהר וחץ מהיר ופחזני ביתר אותו ביתר הכל בגלל מסמר קטן... נפול נפל אז הרוכב מסוס קרבות דוהר והאויב, והאויב קדימה הסתער הגרסה המתועדת הראשונה של שיר זה היא מהמאה ה 41 ובמלחמת העולם השנייה השיר מוסגר ונתלה על הקיר של מטה האספקה של בעלות הברית בלונדון. ואכן שיר זה מבטא במידה מסוימת את השפעתו של המסמר על ההיסטוריה האנושית
לקריאת המאמר המלא ליחצו כאן

85 views0 comments

Recent Posts

See All